“Een glazen plafond creëer je zelf”

Interview uit 2016

Als ontwikkelmanager bij de Alliantie stuurt Saskia van Lissum complexe projecten aan waarbij woningen op hoog niveau worden gerenoveerd en geïsoleerd. Zelf de regie pakken is volgens haar nodig om stappen te zetten in je loopbaan en het werk te doen waar je blij van wordt. “De verbinding tussen hoofd en hart, daarin zit de grootste uitdaging.”

 

“De onderwerpen van de bijeenkomsten zijn heel gaaf. Je steekt er altijd iets van op. Door kennis en ervaring uit te wisselen, wordt je blik verbreed.” Saskia van Lissum is vanaf het begin lid van het Amersfoorts Vrouwen Netwerk. Een netwerk alleen voor vrouwen, daar had ze destijds wel enige twijfel over. “Ik kom natuurlijk uit een mannenwereld. Inmiddels heb ik die scepsis helemaal niet meer.” Nuttig vindt ze het delen van vacatures, al zijn die er sinds de crisis niet vaak. Ook bij oriëntatie op een andere werkkring kan het netwerk van pas komen. “Als je een klik hebt met iemand, is het makkelijker om contact op te nemen.”

Leiding geven Het verbaast haar zelf bijna dat ze al twaalf jaar bij de Alliantie werkt. Deze woningcorporatie heeft 60.000 woningen, onder meer in Amersfoort, Amsterdam en Hilversum. Na de hbo-studie Bouwkunde werkte Van Lissum bij verschillende bedrijven en projectontwikkelaars, liet aangekochte panden verbouwen tot uitzendbureau of bankgebouw en gaf leiding aan bouwprojecten. Op een gegeven moment kwam ze bij een voorloper van de Alliantie in Amsterdam terecht. Sindsdien heeft ze binnen de organisatie verschillende functies gehad. “In no time was ik aan het leidinggeven en bleek dat ook nog leuk te vinden.” Nu stuurt ze een team aan van mensen die grote renovatieprojecten organiseren. “Eerst wordt voor een bepaalde wijk of wooncomplex een strategie ontwikkeld. Vervolgens moet je met de plannen naar de bewoners toe om te onderzoeken hoeveel ze bereid zijn voor de woningverbeteringen te betalen. Dan komt er een groot en ingewikkeld project waarbij op hoog niveau gerenoveerd en geïsoleerd wordt.”

Eigen regie In het vormgeven van je loopbaan is de eigen regie volgens haar belangrijk. “Binnen deze organisatie maken we een persoonlijk opleidingsplan, een visie waar je over een aantal jaren wil zijn. Daar ga je mee aan de gang. Als je toe bent aan een nieuwe uitdaging, moet je dat zelf aangeven. Ik pak graag het werk op waar ik blij van word, dan doe ik het met meer liefde.”

“Een glazen plafond is er pas als je er tegenaan stoot. Je wil iets bereiken en krijgt het niet voor elkaar, of je hebt het idee dat je wordt tegengewerkt. Ik ben ervan overtuigd dat je dat zelf creëert. Als je denkt dat er een plafond is, kom je er nooit overheen. Breek je er doorheen, dan kun je erop klimmen en is het ineens een vloer geworden waar je op staat. Als je zelf de regie pakt, het lef hebt om je nek uit te steken en je ook kwetsbaar durft op te stellen, wordt dat herkend.”

Gezamenlijk doel Saskia van Lissum heeft altijd extra oog gehad voor enthousiaste jonge vrouwen binnen de organisatie. “Maar de laatste tijd let ik net zo goed op jonge mannen met ambitie. Zo heb ik meegewerkt aan een programma voor mbo-studenten. Vanaf hun laatste jaar op het mbo worden ze extra begeleid. Als dat bevalt, mogen ze solliciteren voor het traineeship. In anderhalf jaar doorlopen ze een speciaal programma om de corporatie in de breedte te leren kennen. Van de eerste lichting zijn er nog steeds twee heel enthousiast aan het werk bij de Alliantie. Dat vind ik geweldig.”

De bijeenkomst van het vrouwennetwerk over leiderschap in het brein staat haar nog heel goed bij. “De verbinding tussen hoofd en hart, daarin zit de grootste uitdaging. Als je samen een doel hebt, zul je sneller het beoogde resultaat halen.” Zelf komt ze uit een wat zakelijker omgeving dan de meeste leden. “In het netwerk zitten vooral vrouwen die bij de overheid, in het onderwijs of in de zorg werken. Het is heel divers. Leidinggevenden uit de commerciële hoek, zoals banken of winkelketens, zou een leuke aanvulling zijn.”